• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Domowe przetwory: Jak zachować smak lata na dłużej Wszystkie tworzywa, wytwórczości, produkty, jakie się formuje, a potem wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem oraz innymi pierwiastkami. Atomy ich integrują się w wiązania jonowe oraz kowalencyjne relacje chemiczne metali z niemetalami. Ceramika została wyprodukowana już w epoce kamienia łupanego, innymi słowy paleolicie. Było to kilkanaście lat przed naszą najlepszą erą. […]

Categories: Inne tematy